Bestemming bepalen

Columbus zocht een nieuwe route naar Indië, maar had vooral als doel om de inkomsten uit de koloniën veilig te stellen voor de Spaanse kroon. JFK wilde dat de VS als eerste voet op de maan zouden zetten, niet omdat de maan zo interessant is, maar vooral om de nationale eer te herstellen en de Sovjet Unie af te troeven.Jij wilt hybride gaan werken, maar wat wil je echt bereiken?

wat is jullie bestemming?

Voordat we op expeditie gaan is het goed om helder te hebben wat we willen bereiken.

  • Wat vinden we belangrijk aan hybride werken?
  • Hoe ziet de wereld eruit als we hybride werken?
  • Wat zijn randvoorwaarden die we niet uit het oog mogen verliezen?
  • Wat levert hybride werken ons op?
Bepaal wat jij wilt bereiken met hybride werken.

De design sprint

Om deze vragen te beantwoorden starten we met een design sprint. In een design sprint wordt in 5 werkdagen een concept ontwikkeld en getoetst. 

Als het aankomt op hybride werken heeft iedereen een mening en voorkeuren. Traditionele methodes, zoals onderzoeken, interviews en enquêtes, maken het komen tot een visie en concept daardoor vaak ingewikkeld en complex. Met een design sprint bepalen en toetsen we in korte tijd de kerndoelen van hybride werken. We leggen zo snel een heldere basis om op door te ontwikkelen.4

De uitdaging

Op dag 1 brengen we in kaart wat de uitdaging is die we willen oplossen met hybride werken. Waarom willen en moeten we anders gaan werken?

Schets de oplossing

Hoe ziet de oplossing voor deze uitdaging eruit? Wat zijn kaders en randvoorwaarden? Hoe kunnen we deze oplossing vorm geven?

't veranderverhaal

Om de oplossing te kunnen toetsen formuleren we het veranderverhaal. Hoe vertellen we de resultaten aan de rest van de organisatie?

Toets het verhaal

We presenteren het veranderverhaal aan vrijwilligers uit de hele organisatie. Spreekt het aan? Wat wel en wat niet? Kunnen we ons hier achter scharen?

De resultaten verwerken we tot een praatplaat die de basis vormt voor de gesprekken en onderzoeken in de Voorbereidingsfase.